ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΑΣ

mockup-1

mockup-1
top.

ΠΗΓΗ
Το νερό που σας προσφέρουμε προέρχεται από την ιδιόκτητη πηγή μας που βρίσκεται στον Άγιο Θεόδωρο Αγρού στη οροσειρά του Τροόδους (περιοχή Παπούτσα).
Η πηγή βρίσκεται στα 1300 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Εξαιτίας αυτού του υψόμετρου το νερό μας έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που του προσδίδουν αυξημένη ποιότητα.
Πιο συγκεκριμένα, το υψόμετρο επιτρέπει στο νερό να φιλτράρεται μέσω των φυσικών υπογείων στρωμάτων και να εμπλουτίζεται με μεταλλικά στοιχεία ωφέλημα για την ανθρώπινη υγεία.
Η πηγή μας ελέγχεται μηνιαίως από τις κρατικές υγειονομικές υπηρεσίες ενώ ταυτόχρονα προβαίνουμε και εμείς οι ίδιοι σε 12 μηνιαίες εξετάσεις σε εξειδικευμένα εργαστήρια με δείγματα από την πηγή αλλά και από τις συσκευές πόσιμου νερού.
Τόσο η δειγματοληψία όσο και η εξέταση γίνεται με προδιαγραφές HACCP.

chimiki

ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΑΣ

Tο νερό Mr. Penguin ξεχωρίζει λόγω της ιδιαίτερης σύστασής του: έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε άλατα, μόλις 150 ppm ενώ το επιτρεπόμενο όριο είναι 400 ppm. Γι ‘ αυτό το νερό μας δικαίως χαρακτηρίστηκε ελαφρύ.

Υγειονομική σημασία χημικών παραμέτρων του πόσιμου νερού
Σκληρότητα
Η σκληρότητα εκφράζει το σύνολο των διαλυµένων αλάτων ασβεστίου και µαγνησίου.
► ∆ιακρίνεται σε ανθρακική (ή παροδική παροδική) σκληρότητα που οφείλεται στα όξινα ανθρακικά (διττανθρακικά) άλατα και  µη ανθρακική (µόνιµη) σκληρότητα που οφείλεται στα υπόλοιπα άλατα (χλωριούχα, θειικά, νιτρικά, ανθρακικά).
► Μεγάλες τιµές σκληρότητας δεν αποτελούν κίνδυνο για την υγεία αντιθέτως έχει βρεθεί σηµαντική συσχέτιση µεταξύ αυξηµένης σκληρότητας και µείωσης των καρδιαγγειακών παθήσεων.
► Επίσης η σκληρότητα είναι επιθυµητή στην ζυθοποιία και αρτοποιία γιατί βοηθάει την ενζυµατική δράση.
► Το σκληρό νερό δεν έχει καλή γεύση εµποδίζει το καλό βράσιµο των τροφίµων, δεν κάνει αφρό µε το σαπούνι και δηµιουργεί επικαθήµατα στις σωληνώσεις και στις οικιακές συσκευές.
► Επίσης σε ορισµένες βιοµηχανίες (βυρσοδεψεία, βαφεία, χηµικών και φαρµακευτικών  προϊόντων) το σκληρό νερό είναι επιζήµιο στην κατεργασία και στο τελικό προϊόν.
Νερό µε σκληρότητα µέχρι και 500 mg/l CaCO3 µπορεί να χρησιµοποιηθεί για πόσιµο, αλλά οι πιο καλές τιµές είναι µεταξύ 80 και 150 mg/l.

Ασβέστιο
 Υπάρχει σε όλα τα φυσικά νερά και προέρχεται προέρχεται από τη διάβρωση των πετρωµάτων ( ασβεστόλιθος, δολοµίτης, γύψος).
► Η συγκέντρωση ασβεστίου κυµαίνεται από µηδέν µέχρι µερικές εκατοντάδες mg/l ανάλογα µε την προέλευση του νερού και συµβάλλει στην ολική σκληρότητά του.
► Μικρές συγκεντρώσεις ανθρακικού ασβεστίου εµποδίζουν τη διάβρωση των µεταλλικών σωλήνων γιατί σχηµατίζουν ένα προστατευτικό επίστρωµα.
► Υψηλές συγκεντρώσεις αλάτων ασβεστίου µε τη θέρµανση καθιζάνουν σχηµατίζοντας σκληρά επικαθήµατα στους λέβητες, στους σωλήνες και τα σκεύη µαγειρικής. ƒ

Μαγνήσιο
► Είναι σε αφθονία στη φύση ( όγδοο σε σειρά ) και είναι από τα συνηθισµένα συστατικά των φυσικών νερών. Τα άλατά του µαζί µε τα άλατα του ασβεστίου αποτελούν την ολική σκληρότητα του νερού και όταν θερµανθούν σχηµατίζουν επικαθήµατα στις σωληνώσεις και τους λέβητες.
► Νερά µε συγκεντρώσεις μαγνησίου µεγαλύτερες από 125 mg/l µπορεί να έχουν καθαρτικές και διουρητικές ιδιότητες.