ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

mockup-1

mockup-1

Όλες οι συσκευές πόσιμου νερού και όλα τα βυτιοφόρα οχήματα κατέχουν πιστοποιητικό καταλληλότητας, σύμφωνα με το νόμο «Ο περί ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, νόμος του 2001-2004» από τις υγειονομικές υπηρεσίες του κράτους” όπου μετά την έγκριση της πιστοποίησης αναρτώνται στις συσκευές πώλησης πόσιμου νερού για την ενημέρωση του κοινού.
mockup-1