ΟΡΟΚΛΗΝΗ

1. Λεωφ. Αρχ. Μακαριου ΙΙΙ
2. Οδός Αθηνών
3. Οδός Αριάδνη
4. Οδός Mιχαλάκη Παρίδη