ΛΙΒΑΔΙΑ

1. ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ

2. Εκκλησία Αγ. Σάββα – Λιβάδια

3. Λεωφ. Μακαρίου ,Εναντι Εκλησίας Αγ. Παρασκευης

4. Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου

5. Λεωφ.Α. Στυλιανού

6. Λεωφ. Κυριάκου Μάτση,

7. Οδος Αρκαδίας 2

8. Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου

9. Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου

10. Οδός Kέρκυρας