Κίτι

1. Oδός Περβολιών
2. Οδός Κιτίου
3. Λεωφ.Κιτίου-Μαζωτού