Αθηένου

1. Οδός 25ης Μαρτίου
2. Οδός Πουμπουλίνας