ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Λιβάδια, Αρραδίππου, Καλό Χωριό, Κελιά, Κλαυδιά, Ορόκληνη, Πύλα, Αβδελλερό, Αθηένου, Κίτι, Μενεού, Περβόλια, Αγγλισίδες, Αλεθρικό, Λαρνακα